Dokumenthantering

En automatiserad process mellan era befintliga IT-system.

Dokumenthantering – Inte bara en skrivare och skanner 

Dokumenthantering är mer än en skrivare och skanner på kontoret. Det är en process där era viktigaste dokument är sparade digitalt på ett säkert sätt så att de blir spårbara och möjliggör effektivt samarbete även på distans.

BloxIT har sin grund inom IT och en bakgrund inom ljud, bild, telefoni, dokumenthantering och automation, därför är vi den självklara helhetsleverantören för ert företag.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösningar för både kontoret och distansarbetet. Vi integrerar denna process med era IT-system (Affärssystem, Microsoft Teams och/eller filserver)  så dina analoga arbetssätt blir mer effektiva, mer digitala och GDPR-säkras.

Våra lösningar
– Attestering
– Signering
– Kontering
– Kvittoredovisning
– Arkivering
– Fakturatolkning
– E-signering
– Avtalshantering
– Automatiserade flöden
– Trådlös hantering
– Intrångsskydd
– Kryptering
– Integrationslösningar (Både lokalt och mot moln)
– Skrivare & Skanners – https://www.konicaminolta.se

Spara tid, pengar, miljön och minska stressen i vardagen.

Skrivare Printer Skanner Dokument