Nätverk och säkerhet

All kommunikation skall bara fungera.

Nätverk

Vi hjälper er med att designa och implementera ert nya nätverk från grunden med säkerhet i fokus. Att dela upp nätverket, prioritera trafik och mäta vart en trådlös accesspunkt skall sitta är en självklarhet för oss för att få till en så stabil lösning som möjligt. 

Säkerhet

Allt börjar där Internetkabeln kommer in och där har vi valt svenska Clavister som vår enda leverantör av brandväggar. Anledningen är enkel: Brandväggarna är tillverkade helt i Sverige och har fått  bra betyg i tester av externa parter.

Dessa brandväggar kan skanna inkommande och utgående trafik och kan förhindra virus och andra hot innan det når era servers eller datorer. Denna funktionalitet saknas i de flesta brandväggar som vi ser ute hos kunder idag.

Support & Övervakning

Givetvis kan vi både supportera och övervaka ert nätverk om ni önskar denna hjälp.