Backup

Säkra ert data idag med smarta och helt automatiserade lösningar som bara fungerar.

Vad är data?

Oavsett vad man arbetar med så genereras data, data som kan vara helt avgörande för ett företags överlevnad. Denna data kan vara information såsom kontakter, filer, mail eller kanske till och med ett helt system. Vad skulle hända om ni blev av med ert data? 

Lösningar för att inte förlora data

Vi har enkla lösningar som skyddar er verksamhet ifall olyckan skulle vara framme.

– Office365 och Microsoft365
– Google Suite
– Stationär eller bärbar dator (Windows, Mac eller Linux)
– Filserver eller liknande
– Databaser
– Virtualiseringsplattformar (Hyper-V och Vmware)

Backup av molnet

En av de vanligaste frågorna vi får är: Måste man backa upp det som ligger i molnet? Svaret är enkelt. Ja det måste man. Molnleverantörerna ansvarar endast för sin infrastruktur och friskriver sig i sina avtal gentemot sina kunder mot dataförlust.

Hur går det till?

Vi kommer gemensamt överens om vad som skall backas upp, installerar ett program och sedan är ni skyddade. Vill ni sedan återställa ert data så kan ni enkelt göra detta själva eller så hjälper vi er. 

Vart skickas backupen?

Vi kommer gemensamt överens om vart ni vill lägga ert data. Vi har möjligheten att lägga ert data precis där ni önskar. Saknas ett specifikt önskemål så lägger vi det i vår säkra miljö.