IT Säkerhet

Secure Score

Förstärk din IT-säkerhet inom Microsoft med BloxIT:s Secure Score, en central komponent för automatisk säkerhetshantering i Microsoft 365. Vår tjänst ger dig en tydlig översikt och förbättrar din säkerhetsposition genom att effektivt implementera rekommendationer från Microsoft. Genom vår automatiserade process kan vi snabbt identifiera och åtgärda säkerhetsbrister och effektivt stänga eventuella säkerhetsgap samtidigt som vi sparar en massa tid för våra kunder.

Du hålls kontinuerligt uppdaterad med de senaste säkerhetsrekommendationerna från Microsoft, vilket säkerställer ett robust skydd för din digitala infrastruktur och tillväxt. Vår tjänst hjälper dig att navigera genom Microsoft 365:s säkerhetslandskap med enkelhet, vilket gör det möjligt för dig att fokusera på din verksamhet medan vi tar hand om din IT-säkerhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med dina behov!

Kontakta oss tel: 031-790 33 00