Våra tjänster

Dokumentationsportal

Vår dokumentationsportal är en centraliserad och integrerad lösning som förvandlar sättet ditt team hanterar och organiserar viktig information. Plattformen erbjuder en standardiserad struktur för att effektivt hantera all information på ett ställe.

Funktioner

  • Automatisering av dokumentation: Alla uppgifter hålls aktuella genom automatiserade flöden.
  • Säker lösenordshantering: Funktioner som tillåter kontroll över åtkomst och en rapport över riskfyllda lösenord.
  • Överskådlig visualisering: Länka objekt till varandra för att enkelt visa och förstå sambanden mellan olika delar av dokumentationen.
  • Kollaborativ redigering: Möjlighet att samarbeta och direkt redigera inom plattformen med automatisk synkronisering för att hålla dokument aktuella.
  • Integrationer: Plattformen integrerar smidigt med andra verktyg från BloxIT som används dagligen, vilket gör att dokumentation blir enklare och komplett.

Vidare stöds portalen av en stark säkerhetsstruktur som följer SOC 2-standarder, PCI-DSS, ISO 27001, och GDPR, med en oföränderlig granskningskedja och versionskontroll, vilket möjliggör en trygg hantering av ditt företags kritiska data. Utöver detta så utförs en rad säkerhetsförebyggande tester såsom sårbarhetsskanning, penetrationstester, och interna kontroller löpande. Portalen är designad för att vara intuitiv och enkel att använda, vilket tillåter snabb implementering i ditt team och främjar en kultur av dokumentation som är avgörande för effektiv informationshantering.

Genom att välja vår dokumentationsportal får du tillgång till en lösning som är väl utvärderad och betrodd av företag världen över. Detta är en investering i organisationens effektivitet och informationssäkerhet. Ett kraftfullt steg mot en mer strömlinjeformad och säker IT-miljö!

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med dina behov!

Kontakta oss tel: 031-790 33 00